tJÄNSTER

Reminet AB

Tjänster

Vi på Reminent AB har varit verksamma inom branschen ett antal år. Med den tiden som aktiva i branschen så har vi fått en bred kunskap med god erfarenhet inom byggbranschen. Vi riktar våra tjänster främst mot kunder i Halmstad, Båstad och Falkenberg med dess omnejd. Alla tjänster vi genomför görs med kvalitet och för oss är det en självklarhet att alla ska bli nöjda efter avslutad nyproduktion. Vi har ett brett utbud av tjänster inom bygg men vi erbjuder även tjänster inom städ.

Hantverkare

Våra hantverkare på Reminet AB har varit verksamma inom branschen en längre period. De ser alltid till att leverera det som kunden och företaget har kommit överens. Alla projekt de utför gör det främst med kvalitet och noggranhet. Våra hantverkare tycker det är vikitgt att man håller en god kommunikation mellan företaget och kunden just på grund av att det underlättar arbetet.

Du skall bli nöjd

Våran målsättning på Reminet AB är att alla kunder ska bli nöjda med vår tjänst nyproduktion. För oss är det viktigt att kommunikationen mellan oss är bra för det underlättar projektet under dess gång.